Lyderių lenta


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/30/20 in Pranešimai

 1. 3 points
  Statistikos restartas jau įvyko! Sveikinu visus nugalėtojus CSDM +Sentry +LM: [S.ADMIN] Steven Zhang ✔ [ADMIN] BenLaDen. ✔ [ADMIN] Agron ✔ [VIP] Gladiators | z ✔ [VIP] Waqas ? DeathRun: [S.ADMIN] Th3Mantuks ✔ [ADMIN] Mouse. ✔ [VIP] MeDo ✔ Prizai bus uždėti iki 2020-05-01 23:00! Privilegijų trukmė: 30 dienų. ? - susisiekti dėl prizo suteikimo (turint statistikos saugojimo tipą ant NICK/SteamID ir pan.) Negavai prizo? Susisiek su manimi forumo asmenine žinute!
 2. 1 point
  This place is one from places where most players shooting, especially is somebody shoot you before, this is csdm server so everything is going fast and you can come to same place many times. UNBAN.
 3. 1 point
  watched your demo again nothing suspicious again ... only in one place when you kill player throu container
 4. 1 point
 5. 1 point
  im watched your assault and dustzero demos dont see anything suspicious ss wasn't done you get ban without spectating you get unban when supervisor see my sms
 6. -1 points
  English: 1. Your Game Nickname / Nick: noax` 2. Your age: 15 3. Have you been a Server Administrator on other projects? (Yes / No - If YES, for how long? Why did you drop out?): No 4. Are you able to distinguish between players who use game facilitators and those who play well ?: Yes (i recorded tons of demos of hackers on other servers) 5. Have you used Chits or other aids? If so, what ?: Never 6. How much time do you spend on Uzas.lt servers per day / week ?: Saturday-Sunday:6-9 hours Monday-Friday: 3-6 hours 7. Are you playing only on the servers of this project ?:No (but i play here alot) 8. Which servers of this project do you visit most often ?: CSDM Sentry 9. How well do you know AMX commands are needed for full server maintenance ?: I know amxmodmenu and plugins my knowledge is decent 10. How do you perceive the Supervisor ?: How i understand it basically u have superpowers and u can ban people and help others if they need help 11. Do yhat eou understand that supervisors should be guided not only by the rules but also by the situations txist, always to punish according to the seriousness of the offense, to be neither too severe nor too good ?: Yes 12. Your SkypeID: i dont have skype but i have discord: iDunno #8767 13. Do you have a microphone ?:Yes but iam shy 14. Write a few sentences about yourself, describing your good and bad qualities, hobbies, character: I know english even if i am asian i hate school i am bad at math and my hobbies of course playing cs 24/7 i think my character is pretty decent. 15. Record a short audio recording of your name, age, game nickname and any additional information you would like to complete the questionnaire: https://voca.ro/hn9ADFDBg4u (Voice is text to speech robot) Lithuanian Version: 1. Jūsų žaidimo slapyvardis / slapyvardis: „Noax“ 2. Jūsų amžius: 15 metų 3. Ar buvai serverio administratorius kituose projektuose? (Taip / Ne - Jei TAIP, kiek laiko? Kodėl jūs iškritote?): Ne 4. Ar galite atskirti žaidėjus, kurie naudoja žaidimų pagalbininkus, nuo tų, kurie gerai žaidžia ?: Taip (aš užfiksavau daugybę įsilaužėlių demonstracijų kituose serveriuose) 5. Ar naudojote „Chits“ ar kitas priemones? Jei taip, ką ?: Niekada 6. Kiek laiko per dieną / savaitę praleidžiate Uzas.lt serveriuose? Šeštadienis – sekmadienis: 6–9 valandos, pirmadienis – penktadienis: 3–6 valandos 7. Ar jūs žaidžiate tik šio projekto serveriuose ?: Ne (bet aš daug čia žaidžiu) 8. Kuriuose šio projekto serveriuose lankotės dažniausiai ?: CSDM Sentry 9. Kaip jūs žinote, kad AMX komandos reikalingos visam serverio aptarnavimui ?: Aš žinau „amxmodmenu“ ir papildinius, mano žinios yra tinkamos 10. Kaip jūs suprantate vadovą?: Kaip aš jį suprantu iš esmės, jūs turite supervalstybes ir galiu uždrausti žmonėms padėti kitiems, jei jiems reikia pagalbos 11. Ar jūs suprantate, kad prižiūrėtojams turėtų būti vadovaujamasi ne tik taisyklėmis, bet ir txist situacijomis, visada bausti atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, kad jis nebūtų nei per griežtas, nei per geras ?: Taip 12. „SkypeID“: aš neturiu „skype“, bet turiu nesantaikos: „iDunno“ # 8767 13. Ar turite mikrofoną ?: Taip, bet iam drovūs 14. Parašykite kelis sakinius apie save, apibūdindami savo gerąsias ir blogąsias savybes, pomėgius, charakterį: Aš žinau anglų kalbą, net jei esu azijietis, nekenčiu mokyklos, esu blogas matematikoje, o mano pomėgiai, žinoma, žaidžiant 24/7, manau, kad mano veikėjas yra gana padorus. 15. Įrašykite trumpą savo vardo, amžiaus, žaidimo slapyvardžio ir visos papildomos informacijos, kurią norėtumėte užpildyti klausimyne, garso įrašą: https://voca.ro/hn9ADFDBg4u (Balse yra tekstas į kalbą robotas) (išvertė „google“)